Öğr. Gör. ASLAN SAVAŞ DEMİRCAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. ASLAN SAVAŞ DEMİRCAN

T: (0282) 250 3821

M asdemircan@nku.edu.tr

W asdemircan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Bankacılık ve Sigortacılık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE BÖLÜMÜ / MALİ HUKUK ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2009-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE BÖLÜMÜ / MALİ HUKUK ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2004-2007
Tez: sarbanes oxley yasası ve bağımsız denetime etkileri (2007)
Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MALİYE BÖLÜMÜ / MALİYE PR.
Öğrenim Yılları: 1995-2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU / FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
2012-2016
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğr.Gör. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2010-2011
Öğr.Gör. ( Sözleşmeli) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2004-2009
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Hukuk Temel Alanı / Mali Hukuk
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DEMİRCAN A. S., VERGİ MAHREMİYETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI, vergi sorunları, ss. 184-192, 2016.
Özgün Makale AHCI Erişim Linki
2. DEMİRCAN A. S., ANAYASAL VERGİLEME İLKELERİ IŞIĞINDA ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ss. 259-274, 2015.
Özgün Makale ULAKBİM Erişim Linki
3. DEMİRCAN A. S., KATMA DEĞER VERGİSİ: VERGİ ADALETİ, EŞİTLİK VE SOSYAL DEVLET, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ss. 277-290, 2015.
Özgün Makale ULAKBİM Erişim Linki